Vergoeding

Het nieuwe jeugdstelsel is op 1 januari 2015 in werking getreden. De gehele jeugdzorg valt nu onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Praktijk voor Orthopedagogiek Theissen heeft samenwerkingsovereenkomsten met de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre, Winterswijk, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek.

Praktijk voor Orthopedagogiek Theissen biedt Basis GGZ. Deze hulp richt zich op kinderen en jongeren met lichte tot matige, niet complexe psychische stoornissen en psychosociale problemen. Er kan hierbij o.a. gedacht worden aan een angststoornis, depressie, gedragsstoornis, ADHD, een stoornis in het autistisch spectrum, een tic- of dwangstoornis of een posttraumatische stressstoornis.

Kinderen en hun ouders kunnen met een verwijzing van een huisarts of medisch specialist of met een geldige beschikking of geldig indicatiebesluit van de gemeente waar ze wonen bij Praktijk voor Orthopedagogiek Theissen terecht. Er moet wel sprake zijn van (een vermoeden van) een DSM-IV stoornis om voor vergoeding in aanmerking te komen. We hebben één tot twee gesprekken om dit helder te krijgen.
In die eerste gesprekken wordt ook een inschatting gemaakt van de ernst van de problematiek en de vergoeding waarvoor uw kind in aanmerking komt.

Tarieven

Als er een hulpvraag is voor zorg die buiten de vergoeding valt of als u geen verwijzing heeft van een arts of de gemeente, zal het normale tarief gelden. Een gesprek kost € 92,50 en duurt drie kwartier. Bij een psychologisch onderzoek zijn de kosten afhankelijk van het soort onderzoek dat uitgevoerd wordt. Voordat u toestemming geeft voor een onderzoek zullen de kosten hiervan uiteraard met u besproken worden.

Als u niet kunt komen op een afspraak en niet tijdig heeft afgezegd (korter dan 24 uur voor een afspraak), moet u de kosten van dit gesprek zelf betalen.