Als het niet vanzelf gaat

Iedere ouder twijfelt weleens over de opvoeding. Het loopt niet goed in de omgang met uw kind. Er zijn zorgen over bepaald gedrag van uw kind en u weet niet meer hoe u daarmee om kunt gaan. Meestal lost het zich vanzelf weer op, maar als de zorgen aanhouden dan kunnen gesprekken of psychologisch onderzoek bij Praktijk voor Orthopedagogiek Theissen uitkomst bieden.

Praktijk voor Orthopedagogiek Theissen bestaat sinds 2008 en is gevestigd in gezondheidscentrum Den Papendiek te Groenlo.  

Er wordt hulp geboden aan kinderen in de leeftijd tot 18 jaar en hun ouders. U kunt zowel voor diagnostiek als voor behandeling bij Praktijk voor Orthopedagogiek Theissen terecht.

Missie
Ieder kind dat bij Praktijk voor Orthopedagogiek Theissen komt, krijgt de best passende hulp om te komen tot een positieve ontwikkeling en meer welbevinden in de gezinssituatie of op school.

Visie
Praktijk voor Orthopedagogiek Theissen stelt zich ten doel om het welbevinden van het kind en zijn systeem te verbeteren middels praktische en doelmatige psychologische hulp. Belemmerende factoren worden aangepakt en indien mogelijk weggenomen waardoor het kind zich weer beter kan gaan ontwikkelen. Hierbij kan het gaan om factoren in het kind zelf, maar ook om factoren in het gezin en op school. Bij Praktijk voor Orthopedagogiek Theissen vormen persoonlijke aandacht, betrokkenheid en transparantie de basis van de hulpverlening aan ouders en kinderen.