Voor wie

Orthopedagogiek Theissen biedt generalistische Basis GGZ en is er voor kinderen tot 18 jaar en hun ouders.

U kunt bij Orthopedagogiek Theissen terecht voor diagnostiek, behandeling, begeleiding en advies. U kunt uw kind aanmelden bij Praktijk voor Orthopedagogiek Theissen als er sprake is van

  • Angst
  • AD(H)D
  • Stemmingsproblemen (somberheid, licht depressieve klachten)
  • Sociale problemen
  • Gedragsproblematiek
  • Traumatische ervaringen
  • Onverklaarde lichamelijke klachten
  • Identiteitsproblematiek
  • Rouwverwerking

Daarnaast kunt u bij Praktijk voor Orthopedagogiek terecht met vragen over de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind.

Afhankelijk van de problematiek kan de ene keer volstaan worden met gesprekken met uw kind of met u, een andere keer is een psychodiagnostisch onderzoek nodig om helder te krijgen wat de oorzaak is van de klachten.

Exclusiecriteria
Omdat Praktijk voor Orthopedagogiek Theissen alleen Basis GGZ biedt en geen crisisdienst heeft, kunt u uw kind niet aanmelden als er sprake is van ernstige psychische problematiek zoals automutilatie (snijden), suicidedreiging of een ernstige depressie.
Bij deze klachten wordt u geadviseerd om uw kind aan te melden bij de Specialistische GGZ.