Werkwijze

In het eerste (intake-)gesprek wordt het probleem met u en/of uw kind besproken zodat duidelijk wordt welke hulp nodig is. Dat kunnen een aantal gesprekken zijn met uw kind of met u over de aanpak van uw kind, maar dat kan ook een psychodiagnostisch onderzoek zijn om te bepalen wat er nu precies aan de hand is.

Bij een psychodiagnostisch onderzoek kan het o.a. gaan om:

  • Intelligentiebepaling
  • Persoonlijkheidsonderzoek
  • Neuropsychologisch onderzoek (o.a. gericht op aandacht en concentratie)

Bij zo’n onderzoek worden afhankelijk van de vraag in één of twee dagdelen verschillende psychologische tests en vragenlijsten afgenomen om een beter beeld te krijgen van de oorzaak van de klachten. Ook na het onderzoek kunnen een aantal gesprekken volgen om u te leren omgaan met het gedrag van uw kind.

Het kan voorkomen dat u wordt doorverwezen naar een instantie die meer gespecialiseerd is in de problematiek van uw kind.

Alle gegevens worden bewaard in een dossier en zijn uiteraard vertrouwelijk. Er wordt alleen informatie aan derden verstrekt en van derden gevraagd als u daar toestemming voor hebt gegeven.

Er is geen mogelijkheid om crisisinterventie te bieden. Indien u verwacht dat dat nodig is, dan is het beter om uw kind aan te melden bij een instantie die dat wel kan. 

Wachttijd
Er is geen wachttijd, u kunt meteen terecht voor een eerste gesprek.

Klachtenregeling

Heeft u vragen of opmerkingen over mijn diensten? Bent u ontevreden? Laat het me dan weten. Ik ga graag met u in gesprek.

Indien u van mening bent dat ik in strijd heb gehandeld met de beroepscode, dan kunt u contact opnemen met het College van Toezicht van de NVO en eventueel een klacht indienen.