Tarieven

Tarieven

Sinds 01-07-2022 heeft Praktijk voor Orthopedagogiek Theissen geen contract meer met de Achterhoekse gemeentes. De gemeentes hebben ervoor gekozen om met beduidend minder aanbieders te gaan werken, wat met name consequenties heeft voor de kleine behandelpraktijken zoals de mijne.

Dat betekent dat gesprekken en onderzoeken door ouders of school zelf betaald moeten worden.

Het is in bepaalde gevallen wel mogelijk om de gesprekken middels een Persoonsgebonden Budget (PGB) vergoed te krijgen. Neem daarvoor contact op met de jeugdconsulent van uw gemeente.

 

Een intakegesprek duurt 45 tot 60 minuten en kost € 50,-. Aan het eind van dat gesprek wordt een advies gegeven over de best passende hulpvorm en een indicatie van het verwachte aantal behandel- of onderzoeksuren.

Een gesprek met uw kind of met u duurt 45 minuten, de kosten bedragent € 99,- (45 minuten gesprek, 15 minuten voorbereiding).

De kosten van een intelligentie-onderzoek bedragen € 575,- (intake, onderzoek, verslaglegging)

Bij een uitgebreid onderzoek (intelligentie, persoonlijkheid, aandacht en concentratie, sociaal-emotionele ontwikkeling) zijn de kosten afhankelijk van het type onderzoek. In een telefonisch overleg of intakegesprek kan ik u daar meer uitleg over geven en een indicatie geven van het aantal uren dat nodig is om het onderzoek uit te voeren en een onderzoeksrapport te schrijven.

Er is geen verwijzing nodig van de huisarts. De wachttijd is kort.

Als orthopedagoog generalist ben ik niet BTW-plichtig, dat betekent dat u geen BTW betaalt over de genoemde bedragen.

 

Afspraak annuleren

Als u niet op de afspraak kunt komen, kunt u deze tot 24 uur van tevoren afzeggen. Afzeggen kan zowel per mail als telefonisch, ook in de weekenden. Spreek hiervoor de voice-mail in.

Als u niet tijdig heeft afgezegd of niet op de afspraak verschijnt, dan zal ik de kosten van het gesprek of de geplande onderzoeksuren in rekening moeten brengen